ShowRoom

Dudula

 

Podgajska 14,
60-416 Poznań / PL

tel: + 48 601 455 399
email: info@dudula.pl


W przed przybyciem
prosimy o wcześniejszy
kontakt telefoniczny
+48 601 455 399.

 

Jak tylko będzie możliwość
otworzymy dla Państwa sklep!

 

Customer service - Contact us

For questions about an order or for more information about our products.

1 1 1 1 1 1

send a message

 

Wysyłając wypełniony formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora danych osobowych – maniaofdesign Monika Mania z siedzibą w Poznaniu przy ul. Podgajska 14, zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia mi przez maniaofdesign Monika Mania wyjaśnień związanych z moim zapytaniem. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na wskazane zapytanie w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli moja zgoda. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną maniaofdesign Monika Mania. Wiem, że mam prawo do wycofania zgody w każdej chwili co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody w celu wskazanym powyżej a po jej odwołaniu - przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od maniaofdesign Monika Mania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prośbę o usunięcie danych z bazy danych prosimy składać kierować na adres info@dudula.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt info@maniaofdesign.pl