ZWROTY

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny możecie Państwo zwrócić produkt (odstąpić od umowy) bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od otrzymania przesyłki (dotyczy Klientów indywidualnych).

Koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

W przypadku chęci Zwrotu produktu/-ów można skorzystać z formularza:

Formularz Zwrotu (PDF)

Mogą Państwo również samodzielnie napisać oświadczenie odstąpienia od umowy.

Po otrzymaniu zwróconych rzeczy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, odeślemy Państwu na wskazany numer konta wszystkie dokonane przez Państwo płatności w tym koszty dostawy.

Kupujący ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar zwracany nie może być używany, noszony, zniszczony, pozbawiony oryginalnych metek.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta

Szczegóły dotyczące ZWROTU, WYMIANY i REKLAMACJI produktów znajdą Państwo w REGULAMINIE SKLEPU.REKLAMACJE

Reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty mailowej: info@dudula.pl lub pisemnie na adres: dudula, ul. Podgajska 14, 60-416 Poznań

Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji pokrywamy koszty dostarczenia produktu do sklepu i ustosunkujemy się do Państwa żądania (nieodpłatna naprawa, wymiana na nowy produkt, zwrot zapłaconej ceny lub obniżenie zapłaconej ceny).

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Numer zamówienia

Data i okoliczności wystąpienia wady

Opis wady

Państwa żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży

Reklamowany produkt należy odesłać na adres firmy:

dudula

Monika Mania

ul. Podgajska 14,

60-416 Poznań / PLDla ułatwienia można skorzystać z formularza: Reklamacja(PDF)W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

info@dudula.pl

+48 601 455 399

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania

Dudula Team